Masan Bonds – (Refer by Customer)

Introduction Masan Group is another name for Masan Group Corporation or Masan Group Joint Stock Company. One of Vietnam’s major business conglomerates is this one. Masan Group’s headquarters are located

Vai trò của cung ứng vật tư

Trước tiên, cần xác định rõ, mục tiêu của một doanh nghiệp hay tổ chức lợi luận là sản xuất, kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận là

Vai trò của Marketing trong kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động kinh doanh đều dựa trên quan hệ cung – cầu, điểm đặc trưng là không có cái giá nào là quá

Khái niệm Marketing

Marketing là thuật ngữ ban đầu xuất hiện ở nhóm ngành kinh tế, nhưng hiện nay khái niệm marketing còn được ứng dụng một cách rộng hơn trong nhiều lĩnh